Sobre min

Pra min a pintura é o xeito de expresar o que con palabras non consigo reflexar. Pinto porque me gusta, porque me relaxa..., pinto tendo en conta quen son..., sen pretensións.

"anetadocamilo" é moito máis ca sinatura que poño nos meus lenzos. É a miña homenaxe a tódolos avós da miña xeración. Falo do orgullo polos ancestros e pola miña terra.

Últimos eventos

Centro Cívico do Ensanche

Novembro 2018

Moha Rúa Nova

Abril 2018

Nova Imaxe

Marzo 2018

O meu nome artístico

Decembro de 2017